Studenti základní školy modelují Dolní oblast Vítkovických železáren ve 3D. Jak jsme začali a jak pokračujem najdete na této stránce.

3D modely ke stažení

Dolní oblast Vítkovice v 3D

12046424264_8dee4199cd_b

Žáci Základní školy Dany a Emila Zátopkových v Třinci intenzivně pracují na tvorbě a prezentaci 3D modelu Dolní oblasti Vítkovice, která zahrnuje vysoké pece a koksovnu bývalého podniku Vítkovické železárny. Objekt byl vyhlášen národní kulturní památkou a součástí evropského kulturního dědictví.

Pomocí programu Trimble SketchUp modeluje objekty 15- členný tým žáků ve věkovém rozmezí 12 až 15 let, vedený učitelem informatiky a dvěma absolventy školy, kteří pomáhají mladším s realizací projektu.

 

V první fázi jsme museli získat přehled, jak celý areál vypadá, a udělat si základní představu o konstrukci vysokých pecí a budov. Areál jsme navštívili v listopadu 2013 a pořídili velké množství fotografií a videí, jež byly použity jako podklad pro tvorbu 3D modelu. Získaný materiál jsme uložili do společně sdíleného úložiště a rozdělili si objekty podle náročnosti.

Během prosince a začátku ledna se nám podařilo vymodelovat základ celého areálu, který nám posloužil pro získání důkladnější představy o modelu, a bude částečně využit v dalším postupu. Program SketchUp jako výborný nástroj pro začínající 3D designéry nám umožnil vytvořit rychlý prototyp 3D návrhu areálu. Neustále pracujeme na zpřesnění modelu a jeho optimalizaci (úprava textur atd.).

Jak se pracuje s programem SketchUp a jak byla vymodelována hala Gong (plynojem), můžete shlédnout v následujícím videu.

Pracujeme na textech, popisujících jednotlivé objekty areálu a vysvětlujícím technologii výroby železa, abychom si udělali představu, jak železárny fungují jako celek.  Stránky budeme postupně aktualizovat.

Začínáme s modelováním objektů v programu Cinema 4D, abychom mohli vytvořit kvalitní 3D model a profesionální animaci. Modely budeme dále upravovat v programu Quine Engine, v němž lze renderovat scénu v reálném čase.

Vymodelované železárny budeme chtít vytisknout na 3D tiskárně Prusa i3. Již nyní připravujeme podklady, abychom mohli co nejdříve začít s tiskem.

Projekt jsme přihlásili do soutěže inGenious a doufáme, že uspějeme.

První test z Quine Engine vidíte na obrázku:

Přehled aktivit a úkolů v rámci projektu:

  • Exkurze v DOV. (hotovo)
  • Pořízení fotografií a videí. (hotovo)
  • Úprava snímků programem Gimp nebo Photoshop(hotovo)
  • Tvorba 3D modelů Trimble SketchUp. (hotovo)
  • Upload modelů na web 3D Warehouse(hotovo)
  • Tvorba webových stránek pro prezentaci 3D  modelů a dalšího obsahu. (pracujeme)
  • Přemodelování v Cinema 4D a export pro Quine Engine. (pracujeme)
  • Animace vytvořené v Cinema 4D a SketchUp. (chystáme se)

Doufáme, že naše úsilí oceníte a vyjádříte nám podporu, za což vám už předem děkujeme.

Základní škola Dany a Emila Zátopkových Třinec, příspěvková organizace


O nás

Jsme Základní škola Dany a Emila Zátopkových v Třinci, která intenzivně pracuje s žáky na 3D modelu areálu Dolních Vítkovic. Na projektu pracuje 15-ti členný tým ve věkovém rozmezí 12 až 15 let, vedený učitelem informatiky a dvěma absolventy školy, kteří pomáhají mladším žákům s realizací projektu.

Language